Local Historian Richard Stone takes us around the Monks Bridge